διηγήσεις παραφυσικών φαινομένων

Oλιγοπίστησαν στον Πατέρα. Ενώ ως και

τα νήπια όταν ο πατέρας τα εκτινάσσει στα ύψη,

αυτά του γελούν και έχουν

10145448

ακλόνητη τη βεβαιότητα ότι πάλι θ’ απλώσει τα χέρια του και θα τα προλάβει από τη συντριβή.