διηγήσεις παραφυσικών φαινομένων

Oλιγοπίστησαν στον Πατέρα. Ενώ ως και

τα νήπια όταν ο πατέρας τα εκτινάσσει στα ύψη,

αυτά του γελούν και έχουν

10145448

ακλόνητη τη βεβαιότητα ότι πάλι θ’ απλώσει τα χέρια του και θα τα προλάβει από τη συντριβή.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s